Airshoppen Taxfree

PERSONVERNPOLICY

Sunclass Airlines forstår og respekterer at det å verne om dine persondata er viktig.

Denne personvernpolicyen angir det grunnleggende om hvordan alle persondata vi henter inn fra deg, eller som du oppgir til oss, vil bli behandlet av oss, med hensyn til din relasjon til oss som kunde eller potensiell kunde. 

Disse dataene kan hentes inn via våre nettsteder («nettsteder»), våre kontaktsentre, våre mobilapper («apper») eller våre kanaler i sosiale medier (heretter referert til kollektivt som våre «tjenester»). Les følgende informasjon nøye.

Når du utfører et kjøp eller på annen måte oppgir dine persondata til oss, kan vi overføre, lagre eller behandle disse dataene som angitt nedenfor. Vi vil ta nødvendige forhåndsregler for å sikre at dataene behandles på en sikker måte og i tråd med denne personvernpolicyen.  Hvis du ikke føler du kan akseptere disse vilkårene for bruk, skal du ikke bruke nettstedet eller laste ned noe materiell derfra.

Hvem gjelder denne personvernpolicyen for?

Denne personvernpolicyen gjelder persondata behandlet av Sunclass Airlines Aps, som er rettssubjektet som tilbyr tjenestene i Airshoppen.

Organisasjonen drifter følgende nettsteder:

airshoppen.dk, airshoppen.se, airshoppen.no, airshoppen.fi, airshoppen.de, airshoppen.be, airshoppen.nl, airshoppen.co.uk, airshoppen.com og sunclassairlines.dk.

Hvilke typer persondata henter vi inn om deg, og hvorfor henter vi inn disse?

Vi henter inn persondata vedrørende deg og andre du eventuelt har inkludert i reservasjonen din.  De typer data vi henter inn, er informasjon som du personlig oppgir til oss, som vi henter inn fra deg eller noterer oss vedrørende deg, eller som vi henter inn fra tredjeparter.

Persondata du oppgir til oss

(a) Når du foretar en handel, kan vi be vi deg om navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Dette er data vi må hente inn for å kunne tilby tjenestene du ber oss om.

(b) Hvis du deltar i en konkurranse eller kampanje, fyller ut et spørreskjema eller svarer på en kundeundersøkelse eller rapporterer et problem med en av tjenestene våre, henter vi inn navnet ditt samt relevant kontaktinformasjon med det formål å tilby deg best mulig kundeservice, kundeopplevelse og kundetilfredshet.

(c) Hvis du kontakter oss med det formål å utføre endringer eller legge til alternativer for flyvningen din, vil vi lagre e-postmeldingen din eller annen korrespondanse i systemene våre for å sikre at du får optimal service på turen din. Hvis du kontakter oss via telefon, kan vi overvåke og/eller ta opp telefonsamtalen for opplæring og bedre kundeservice.

(d) Hvis du flyr til land der informasjon for Advance Passenger Information System (APIS) er påkrevd, vil vi be deg om å oppgi passinformasjonen din før du reiser inn i dette landet. Vi henter inn slike data fordi vi er juridisk forpliktet i henhold til internasjonalt lovverk å overføre denne avanserte passasjerinformasjonen (API) i forkant av avgangen til destinasjonslandet.

For å sikre at denne informasjonen er oppdatert, riktig og fullstendig, må du sørge for å informere oss dersom noe skal endres.

Persondata vi henter inn og/eller noterer oss om deg 

Basert på hvordan du har benyttet våre tjenester tidligere, og aktiviteten din på nettstedet vårt og i sosiale medier eller interaksjon med våre servicesentre, samler vi inn følgende personopplysninger om deg:

(a) Vi henter inn informasjon om dine besøk på nettstedene og appene våre (inkludert, men ikke begrenset til, trafikkdata, plasseringsdata og netthistorikk), der dette er påkrevd for dine formål eller av andre årsaker, og fra ressursene du får tilgang til. Vi kan benytte oss av tekniske tjenester levert via tredjeparter, f.eks. Google Analytics, for å kunne administrere tjenestene våre.

(b) Vi henter inn informasjon om nettsteder du besøker før du bruker en kobling til våre nettsteder, sider du besøker på våre nettsteder, og tidsbruken din på hver enkelt side.

(c) Vi kan hente inn informasjon om datamaskinen din eller mobilenheten/nettbrettet, inkludert (når tilgjengelig) IP-adressen, operativsystemet, enhetsplasseringen, nettlesertypen og identifikasjonsnumre for informasjonskapsler i tilknytning til systemadministrasjon, markedsføring (både vår egen og tredjepartsannonsører som vi tilbyr reklametjenester for) og for å rapportere oppsamlet informasjon til våre annonsører. Dette er statistiske data tilknyttet atferd og mønstre for din bruker på Internett, og ingen av rapportene vi videresender identifiserer enkeltbrukere.

Persondata hentet inn fra andre kilder 

Vi kan også få persondata fra tredjepartskilder som henter inn data om deg på dine vegne.  Dette inkluderer:

(a) Hvis du forteller en tredjepart at du ønsker å motta markedsføringsinformasjon fra Airshoppen, vil de på en sikker måte overføre din kontaktinformasjon og dine preferanser innen markedsføring til oss.

(b) Hvis du bestiller en reise via et tredjeparts reisebyrå, vil bestemte persondata som er relevante for reservasjonen (som navnet ditt, e-postadresse, reservasjonsnummer og adresse og eventuelt spesielle behov du måtte ha) bli sendt til oss for at tjenestene du har bedt om/reservert, skal bli tilgjengelige for deg.

Hvor lagrer vi dataene dine, og hvem deler vi dem med?

Persondataene dine lagres både i våre egne systemer og i systemene til leverandørene vi benytter oss av for å levere tjenestene våre. 

Når du oppgir dine persondata til oss, er det nødvendig at vi sender noen data som skal behandles og lagres hos aktuelle tredjeparter, for eksempel: i) tekniske samarbeidspartnere som administrerer tjenestene vi tilbyr, flyplasser og bakkemannskap, slik at disse kan levere tjenestene og assistansen du har behov for, ii) tredjeparter i forbindelse med gjennomførte meningsmålinger eller kundetilbakemeldinger.

Noen av disse tredjepartene kan ha base utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS»). Organisasjoner som ikke befinner seg innenfor EØS, er kanskje ikke underlagt den samme graden av kontroll med hensyn til databeskyttelse som man har i Storbritannia og innenfor EØS.   Vi vil alltid forsøke å unngå å overføre dataene dine til tredjeparter utenfor EØS med mindre enten:

(a) Dine personopplysninger faller inn under én eller flere relevante juridiske beskyttelsestiltak. Slike beskyttelsestiltak kan inkludere standard kontraktsmessige avtalevilkår i et skjema godkjent av de relevante tilsynsmyndighetene eller at våre leverandører har underskrevet en uavhengig plan for personvern godkjent av relevante tilsynsmyndigheter (som eksempelvis US Privacy Shield).

(b) Overføringen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse overfor deg.

Når du skal reise utenlands, må vi kanskje oppgi enkelte av dine persondata til statlige organer eller andre autoriteter, eksempelvis de som har ansvar for immigrering, grensekontroll, sikkerhet og anti-terrorisme.  Selv om det ikke er påbudt for oss å oppgi informasjon til slike myndigheter, kan vi ved skjønnsmessig vurdering velge å assistere dem der vi anser det som nødvendig for å støtte avsløring og hindring av kriminell aktivitet.

Vi kan oppgi dine personopplysninger til alle medlemmer av våre konsernselskap i forretningsøyemed (dette inkluderer å oppbevare dataene dine på sentrale/delte systemer for administrering av reservasjoner og for å støtte kunder i destinasjonsland). I tilknytning til denne policyen er våre konsernselskap ensbetydende med våre datterselskaper, vårt primære holdingselskap samt dets datterselskaper.

Vi kan sende dataene dine til relevante tredjeparter der formålet er å avdekke og hindre svindel ved betalinger eller reservasjoner.

Hvordan bruker vi dataene dine når vi leverer tjenester til deg?

For å kunne levere tjenestene våre til deg bruker vi dataene vi lagrer, på mange ulike måter.  Vi behandler dataene dine enten fordi det er nødvendig at vi gjør det, som ledd i en kontrakt du har inngått, eller fordi vi har legitime forretningsrelaterte årsaker for å gjøre det. 

Vi behandler dine persondata for å kunne utføre følgende aktiviteter som er nødvendig i forbindelse med en kontrakt du har inngått, eller fordi du har bedt oss om å gjøre noe slik at du kan inngå en kontrakt:

(a) Intern administrasjon av handelen din og ekstern kommunikasjon vedrørende handelen din til våre leverandører for å sikre at tjenestene du har bedt om, blir satt i gang.

(b) Kommunikasjon med deg angående reservasjonen eller kjøpet, inkludert utsendelse av bekreftelse og relevante dokumenter.

Vi kan bruke og behandle dine persondata som angitt nedenfor, der det er nødvendig for at vi skal kunne utføre aktiviteter som er ledd i våre legitime forretningsinteresser:

(1) Å klargjøre din kundeopplevelse:

(1a) For å la deg ta i bruk interaktive funksjoner på våre nettsteder og apper når du velger å gjøre dette.

(1b) For å sikre at innhold fra våre nettsteder, apper og reservasjonssystemer vises på den mest optimale måten for deg og på din datamaskin/enhet.

(1c) For å varsle deg om endringer i våre tjenester.

(2) For å verne bedriftene våre mot økonomisk tap:

(2a) Ved inkasso eller kredittvurdering.

(2b) Ved bekreftelse av betaling eller reservasjon (inkludert bruk av systemer som Google reCAPTCHA på noen av våre nettsteder for å sikre at kun reelle kundereservasjoner utføres).

(2c) For å avdekke og hindre svindel og kriminell aktivitet.

(3) For å promotere oss og bedriften og for å forbedre produktene og tjenestene våre:

(3a) Du kan protestere på og melde deg av fra å motta nettbasert markedsføringsinnhold, et alternativ som vil være inkludert i all markedsføringskommunikasjon vi sender til deg.  Se delen «Når og hvordan bruker vi dine persondata til markedsføring?» for mer informasjon.

(3b) For å kontakte deg hvis du utfører en forespørsel på nettstedet vårt, men ikke fullfører en reservasjon, for å undersøke om det oppstod et problem, eller om du trenger noen form for hjelp for å utføre en reservasjon.

(3c) For interne undersøkelser/analyser for å forbedre kvaliteten på våre tjenester og produkter og for å utvikle nye produkter, ved å:

(i) invitere kunder til å ta del i undersøkelser eller diskusjonsgrupper for kunde/bedrift

(ii) bruke aggregerte kundedata til å ta veloverveide avgjørelser, basert på analyse av trender og atferder tilknyttet kunders reservasjoner/kjøp

(3d) For å kontakte deg med målrettet annonsering levert på nettet via sosiale medier og andre plattformer driftet av våre egne og andre selskaper. Du kan motta annonseringer basert på data som vedrører deg, enten ved at vi har levert disse til plattformen, eller fordi plattformen har identifisert at du har egenskaper som samsvarer med de som vi har angitt. For mer informasjon se hjelpesidene på plattformene hvor du mottar annonseringene:

(i) For å få mer informasjon om deg ved å dele din personlige informasjon med teknologiske bedrifter eller plattformer som også kan lagre informasjon om deg, og som kan ha poster som samsvarer med våre.  Vi/disse bedriftene kan bruke informasjonskapsler for å sammenligne de personlige opplysningene hver av oss har om deg (se mer i vår policy for informasjonskapsler).

(4) For å støtte alle potensielle bedriftssalg eller oppkjøp:

(4a) I tilfeller der vi selger eller kjøper selskaper eller aktiver, kan vi avdekke dine persondata overfor den potensielle selgeren eller kjøperen av slike selskaper eller aktiver.

Vi kan bruke og behandle dine personlige opplysninger som angitt nedenfor, der vi vurderer at det er i din vitale interesse at vi gjør det:

(5) For å hjelpe deg eller sørge for at du får hjelp fra tredjeparter, dersom ulykker eller uhell inntreffer.

Vi kan bruke og behandle dine personlige opplysninger som angitt nedenfor, når vi har ditt samtykke til å gjøre dette:

(6) For å hjelpe deg eller sørge for at du får hjelp fra tredjeparter, hvis du har spesielle medisinske, helsemessige eller kostholdsrelaterte behov.

(7) For å sende markedsføringskorrespondanse om våre produkter og tjenester når vi har bedt deg om samtykke til å gjøre dette. Se delen «Når og hvordan bruker vi dine persondata til markedsføring?» for mer informasjon.

Vi kan bruke og behandle dine persondata som angitt nedenfor, når vi har en rettslig forpliktelse til å gjøre dette:

(8) Ved etablering, utøvelse eller forsvar av tvister og rettskrav. Dette kan innebære å proaktivt kontakte deg hvis vi skal løse eventuelle problemer du måtte ha, eller som du har hatt, med en reservasjon eller et kjøp.

Når og hvordan bruker vi dine opplysninger til markedsføring?

Her kan du finne ut mer om våre markedsføringsaktiviteter, inkludert når og hvordan vi kan kontakte deg, og hvordan du kan melde deg av, slik at du ikke mottar slik kommunikasjon.

Hvis du har foretatt en forespørsel eller et kjøp på ett av våre nettsteder, eller via våre kontaktsentre, kan persondataene dine bli brukt av oss i tråd med lovverket til å kontakte deg eksempelvis via post, elektronisk (e-post eller tekstmelding) og/eller via telefon med informasjon og tilbud tilknyttet produkter eller tjenester som du kan reservere/kjøpe via Sunclass Airlines. Vi gjør dette kun dersom du ikke takket nei til å motta slik markedsføringskommunikasjon da vi hentet inn kontaktopplysningene dine.

Hvis du ikke har foretatt en forespørsel eller et kjøp enda, sender vi kun informasjon og tilbud via e-post eller tekstmelding hvis du har uttrykt et ønske om å motta slik markedsføringskommunikasjon, enten direkte via oss eller ved å fortelle en tredjepart at du ønsker å motta markedsføringsinnhold fra oss.  

Vi sender ikke kontaktopplysningene dine til noen tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, med mindre de skal oppgis til en av våre forretningspartnere som bidrar til leveringen av Sunclass Airlines sine tjenester og produkter, slik at den gjeldende tredjeparten kan kontakte deg eller sende deg markedsføringskommunikasjon. 

Slik tilpasser vi vår markedsføringskommunikasjon med deg:

For å forsøke å sikre at vår markedsføringskommunikasjon og annonsering er relevant for deg, samarbeider vi med tredjeparter for å tilby en bedre opplevelse for kunder og potensielle kunder.

Ved bruk av ny teknologi og med hjelp fra våre reklamebyråer og aktiveringsplattformer for markedsføring (som kan inkludere enheter som Dentsu Aegis Network og Converto Inc) kan vi bruke dine persondata på følgende måter:

(a) For å prøve å sikre at all markedsføringskommunikasjon vi sender til deg, tilbyr tjenester og produkter som sannsynligvis er av interesse for deg.

(b) For å skreddersy og registrere vår digitale markedsføring (som bannerannonser) og koblinger fra nettsteder tilhørende våre markedsføringspartnere. Denne digitale markedsføringen kan inkludere markedsføring relatert til Sunclass Airlines eller til tredjeparter vi tilbyr reklametjenester for.

Våre forretningspartnere og annonsørnettverk (inkludert Google DoubleClick for Publishers) kan også vise deg annonser på våre nettsteder.  Vi tillater at tredjeparter henter inn informasjon om din aktivitet på nettet ved bruk av informasjonskapsler og annen teknologi. Tredjepartene kan eksempelvis være andre Sunclass Airlines-bedrifter, våre leverandører/forretningspartnere som samler inn informasjon når du viser eller samhandler med en annonse på ett av nettstedene våre, og reklamenettverk.  Vi samler også inn informasjon om aktiviteten din på Internett ved bruk av informasjonskapsler og annen teknologi når du samhandler med andre nettsteder enn våre nettsteder, for å tilby annonseringstjenester til tredjeparter. Denne teknologien gjør at vi kan vise deg annonser som er relatert til tredjeparter på andre nettsteder, basert på sidebesøk og andre handlinger når du besøker våre nettsteder.

Informasjonen som hentes inn av disse tredjepartene, kan brukes til å gjøre antakelser om dine preferanser eller interesser og for å vise annonser på våre nettsteder eller generelt på Internett i tråd med disse oppfattede interessene. Se vår policy for informasjonskapsler for mer informasjon.

Dette gjør du hvis du ikke ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra oss:

Vi skjønner at du kanskje ikke ønsker å høre fra oss, og det er helt greit.  Det er enkelt å melde seg av eller avregistrere seg.

Du har til enhver tid rett til å be oss om ikke å behandle dine persondata i markedsføringsøyemed. Du kan benytte deg av din rett til å hindre slik databehandling ved å velge alternativet «ingen markedsføring» på skjemaene vi bruker for å samle inn dataene dine. Du kan også utøve denne retten når som helst på et senere tidspunkt ved å sende inn en forespørsel om å melde deg av til Kundeservice, Airshoppen, Handlingsvej Øst 7, Hangar 276, 2791 Dragør, Danmark.

Dine rettigheter med hensyn til alle persondata om deg som vi kan lagre:

Du har en rekke rettigheter i tilknytning til dine persondata i henhold til personvernforordningen og den danske personvernlovgivningen.

Din rettighet til tilgang til dine persondata

I mange tilfeller har du rett til å be om tilgang til data.  Dette betyr at du kan be om tilgang til dataene vi lagrer om deg.  Hvis vi samtykker i å overføre dine persondata enten til deg eller til andre på dine vegne, gjør vi dette uten kostnader.

Vi kan be om bevis på din identitet eller tilstrekkelig informasjon om dine samhandlinger med oss, slik at vi kan finne persondataene dine.  Det vil være påkrevd at du skaffer denne informasjonen før vi kan tilby en kopi av noen persondata vi besitter om deg, eller en annen person på dine vegne. Vi vil ikke kunne gi deg en kopi av dine persondata hvis de aktuelle dataene angår andre personer, eller hvis vi har juridisk grunnlag for å holde informasjonen tilbake. 

Se delen «Slik kontakter du oss» hvis du vil sende inn en forespørsel om tilgang til personopplysningene dine.

Din rettighet til korrigering og oppdatering av dine persondata

Det er viktig for oss at opplysningene dine er riktige, og vi jobber stadig for å gjøre det enklere for deg å se gjennom og rette opp i informasjonen vi har om deg.

Hvis du endrer navn eller adresse/e-postadresse eller oppdager at annen informasjon vi har, er feil eller utdatert, ber vi deg om å gi oss beskjed ved å kontakte vårt kunderserviceteam her.

Din rett til å trekke tilbake samtykket ditt

Hvis det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine persondata, som angitt i delen «Hvordan bruker vi dataene dine når vi leverer tjenester til deg?», er samtykke, beholder du retten til å trekke tilbake dette samtykket når som helst.  Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til å motta alle former for markedsføringskommunikasjon du tidligere har gitt samtykke til (se delen om «Slik gjør du hvis du ikke ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra oss» for mer informasjon), kan du kontakte vårt kundeserviceteam her. Vær oppmerksom på at hvis du ber oss om å stanse behandlingen av denne informasjonen, kan det innebære at vi ikke vil kunne levere alle eller deler av tjenestene du har bedt om. 

Hvis du trekker tilbake samtykket ditt for behandling av dine personopplysninger fra vår side, opphever ikke dette vår behandling av dataene i forkant av tilbaketrekkingen av samtykke.

Din rett til å nekte behandling av dine personopplysninger og ikke være underlagt en avgjørelse basert utelukkende på automatisert behandling

Der behandling av dine personopplysninger er basert på våre legitime interesser, har du rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger av slike årsaker ved å sende en e-post til adressen som oppgis til slutt i denne policyen. Med unntak av de tilfellene der vi kan vise til tvingende juridiske grunnlag som taler for å fortsette å behandle personopplysningene dine, vil vi midlertidig stanse behandlingen av dem i tråd med anmodningene dine frem til vi har sett nærmere på saken. Hvis vi er enige om at innsigelsene dine er rettmessige i henhold til rettighetene dine under gjeldende lovverk for databeskyttelse, vil vi slutte å bruke dataene for godt i tråd med dette. Og i motsatt fall vil vi opplyse deg om de tvingende juridiske grunnlagene for vår videre behandling av dine opplysninger.

Din rettighet til sletting av dine persondata eller til begrenset bruk

Under visse omstendigheter har du rett til å legge inn en forespørsel om sletting av dine personopplysninger fra systemene våre ved å sende en e-post til adressen som oppgis til slutt i denne policyen. Der vi ikke har noe juridisk grunnlag for å fortsette å behandle eller lagre dine persondata, vil vi sette inn alle rimelige tiltak for å etterleve din forespørsel.

Du kan også be om at vi begrenser behandlingen av dine persondata, når du mener at vi ikke har juridiske grunnlag for behandlingen, når du har protestert på behandlingen og våre undersøkelser av saken er satt i gang, eller når du har bedt om at vi fortsetter å lagre dine persondata fordi du har behov for det i forbindelse med etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav.  Der databehandling har blitt begrenset som ovenfor, skal slike persondata, med unntak av lagring, kun behandles med ditt samtykke eller ved etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav eller ved vern av en annen fysisk eller juridisk person. 

Din rett til dataflyttbarhet

Hvis det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine persondata, som angitt i delen «Hvordan bruker vi dataene dine når vi leverer tjenester til deg?», er samtykke, eller hvis vi må behandle informasjonen for å kunne imøtegå våre kontraktsmessige plikter overfor deg, har du rett til å motta persondataene som vedrører deg, i et strukturert, maskinlesbart og allment kjent format.

Du kan også be om at vi overfører disse dataene til en annen kontrollør, og vi vil gjøre dette så sant det er teknisk gjennomførbart. Vi vil ikke kunne gi deg en kopi av dine persondata hvis de aktuelle dataene angår andre personer, eller hvis vi har juridisk grunnlag for å holde informasjonen tilbake.

Slik kontakter du oss:

Anmodning om innsyn i innholdet kan rettes via e-post her: legal@sunclass.dk 

Anmodning kan også sendes skriftlig pr.post til:

Legal Dept.,

Sunclass Airlines ApS

Airshoppen 

Handlingsvej Øst 7

Hangar 276

2791 Dragoer

Danmark

Så snart du har sendt inn forespørselen din og gitt oss all informasjon vi trenger (inkludert identitetsbevis), vil vi starte et søk etter persondataene vi har om deg, og deretter har vi 30 dager på oss til å svare på forespørselen.

Slik sender du inn klager

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har en klage, så vil vi gjøre vårt ytterste for å løse alle problemer eller bekymringer du måtte ha. Du har rett til å fremsette en klage overfor den tilsynsførende myndigheten for databeskyttelse der du føler at dine juridiske rettigheter har blitt krenket.

Hvis du vil kontakte oss om denne personvernpolicyen, kan du sende en e-post eller skrive til Sunclass Airlines Legal & Compliance ved å bruke kontaktopplysningene ovenfor.

Lagring av dine personopplysninger:

Når du har gjennomført en handel med oss, blir dine personopplysninger lagret for å sikre at vi kan tilby deg en best mulig kundeservice.  Personopplysningene dine blir også lagret for å overholde våre juridiske og kontrollmessige plikter.

Hvordan verner vi om dine personopplysninger?

Overføring av data via Internett er aldri 100 % sikkert. Selv om vi gjør vårt beste for å verne om dine persondata, kan vi ikke garantere at data som overføres til nettstedene våre, er helt beskyttet. Derfor gjøres alle slike overføringer på egen risiko. Så snart vi har mottatt dataene dine, vil vi ta alle rimelige forhåndsregler for at dine persondata skal forbli sikre, og for å prøve å hindre uautorisert tilgang til disse.  Alle personopplysninger du oppgir til oss, lagres på våre sikre servere. Alle betalingstransaksjoner krypteres ved bruk av SSL-teknologi.

Vår tilnærming til datasikkerhet:

Overføring av informasjon via Internett er aldri 100 % sikkert. Selv om vi gjør vårt beste for å verne om dine persondata, kan vi ikke garantere at data som overføres til nettstedene våre, er helt beskyttet. Derfor gjøres alle slike overføringer på egen risiko. Så snart vi har mottatt informasjonen din, vil vi ta alle rimelige grep for at dine persondata skal forbli sikre, og for å prøve å hindre uautorisert tilgang til disse.  All informasjon du oppgir til oss, lagres på våre sikre servere.  Alle betalingstransaksjoner vil krypteres ved bruk av SSL-teknologi. I de tilfellene der vi har tildelt deg (eller der du selv har valgt) et passord som gir deg tilgang til bestemte deler av våre nettsteder, er du selv ansvarlig for konfidensialiteten til dette passordet.  Vi anmoder deg om aldri å dele et passord med noen.

Dette skjer når du følger en kobling fra vårt nettsted til et tredjepartsnettsted:

Våre nettsteder inkluderer koblinger til andre nettsteder, som igjen har egne personvernpolicyer. 

Våre nettsteder inneholder koblinger til og rammer for nettsteder tilhørende våre hovedkontor, leverandører, annonsører og andre tredjeparter. Du kan se når en tredjepart er involvert i leveringen av et produkt eller en tjeneste du har bedt om, da navnet på tredjeparten vil vises ved siden av vårt. Hvis du følger en kobling eller på annet vis samhandler med noen av disse andre nettstedene, må du være oppmerksom på at disse nettstedene har egne personvernpolicyer, og at vi ikke kan holdes ansvarlig når det gjelder disse policyene eller tredjepartsnettstedene. Du skal alltid se gjennom disse policyene før du sender inn noen personlige opplysninger til disse nettstedene.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernpolicyen med jevne mellomrom.

NOVEMBER 2019