Airshoppen Taxfree

Personvernpolicy


Dine personopplysninger


Airshoppen Travel Retail A/S med org.nr. DK41391421 («Airshoppen», «vi», «vårt») respekterer personvernet til våre kunder og besøkende på nettsiden vår, og formålet med denne policyen er at vi på en klar og åpen måte vil beskrive for deg hvordan vi samler inn, viser, overfører og lagrer opplysningene dine, slik at du føler deg sikker på at personopplysningene dine er lagret på en sikker måte. Airshoppen utfører all behandling av personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR).

 Når du oppgir personopplysninger til oss eller vi samler inn personopplysninger fra deg, vil opplysningene bli behandlet i samsvar med denne personvernpolicyen.

Det er viktig for oss at du føler deg trygg og at vi lever opp til våre kunders forventninger og våre egne høye krav til integritet og informasjonssikkerhet. Hvis du har synspunkter til vår datahåndtering, IT-sikkerhet eller andre spørsmål om GDPR eller håndtering av personopplysninger, vil vi gjerne høre fra deg via kontaktopplysningene nedenfor. Vi er alltid åpne for forbedringer og setter derfor stor pris på tilbakemeldinger fra våre kunder, medarbeidere og andre berørte.

Behandlingsansvarlig


Denne personvernpolicyen gjelder tjenester og produkter som tilbys av Airshoppen, som også er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som er omfattet av denne policyen. Personopplysninger som samles inn av Airshoppen, behandles til de formålene som er angitt nedenfor.

Airshoppen inngår sammen med bl.a. Spies, Ving, Tjäreborg og Sunclass Airlines i Nordic Leisure Travel Group-konsernet (NLTG) som har den avgjørende innflytelsen på Airshoppen, og Airshoppen overfører derfor personopplysninger til NLTG i administrativt og analytisk øyemed hvis du reiser med Sunclass Airlines. Reiser du med andre flyselskaper, deles ikke personopplysningene dine med NLTG.

Kontaktopplysninger


Hvis du ønsker å kontakte oss i forbindelse med denne personvernpolicyen eller har andre spørsmål om hvordan vi håndterer personopplysningene dine, kan du kontakte oss på dpo@airshoppen.com. Du kan også kontakte Nordic Leisure Travel – konsernets behandlingsansvarlige via dette skjemaet eller via brev til NLTG, Data Protection Officer, Rålambsvägen 17, 105 20 Stockholm, Sverige. Les mer om dine personvernrettigheter under punkt 8 nedenfor.

Innsamling av personopplysninger


Hva er personopplysninger?


Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person som er i live. Dette gjelder for eksempel navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det gjelder f.eks. også billettnumre, krypterte data og forskjellige typer elektroniske identiteter som IP-numre, hvis de kan knyttes til fysiske personer.

Hvordan vi samler inn personopplysninger,formålet med behandlingen og hvilke opplysninger vi samler inn

Airshoppen samler inn personopplysninger på flere måter, men først og fremst direkte fra deg.
Når du bestiller varer eller tjenester fra nettstedet vårt, samler vi inn personopplysninger fra deg for å kunne gjennomføre bestillingen din. Det er opplysninger om navn samt adresse, kontaktopplysninger og betalingsopplysninger. Vi samler også inn informasjon om reisen din. I tillegg til de ovennevnte opplysningene er det også f.eks. billettnummer, reisemål, reiselengde og hvilke andre tjenester du valgte å benytte under reisen.

Vi er oppmerksomme på at visse typer personopplysninger er spesielt sensitive, f.eks. informasjon om etnisk opprinnelse, religion og helse. Vi samler aldri inn slike sensitive personopplysninger.

Vi samler inn personopplysninger fra deg når du kontakter oss, for eksempel via e-post, telefon eller på andre måter. Først og fremst samler vi inn de personopplysningene som er nødvendige for å besvare spørsmålet ditt eller behandle saken din. Avhengig av hvordan du velger å kontakte oss, kan vi også samle inn kontaktopplysninger som e-postadresse eller telefonnummer.


Når du bruker en av våre nettsider eller andre digitale tjenester fra oss, samler vi inn opplysninger om din bruk av tjenesten. Noen av disse opplysningene kan være personopplysninger, f.eks. IP-nummer eller billettnummer. Vi samler også inn informasjon om hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke sider du besøker, hvilke søk du gjør og hvilke produkter du er interessert i. Hvis du gir oss data som gjør det mulig for oss å identifisere deg, vil vi knytte data om ditt bruksmønster til annen informasjon som vi har samlet inn om deg.

Vi kan også motta dine personopplysninger fra tredjepartskilder som samler inn informasjon om deg på vegne av oss.  Dette gjelder blant annet:

Håndtering og lagring av personopplysninger


Oppfyllelse av en avtale

Airshoppen behandler personopplysningene dine i henhold til lovverket. I hovedsak behandler vi opplysningene dine for å oppfylle en avtale som du er part i og for å administrere bestillingen din eller basert på en legitim interesse som f.eks. markedsføringsformål. Administrasjon inkluderer også bruk av dine opplysninger til bokføring, avregning, revisjon, kreditt eller annen verifisering av betalingskort. Det kan skje at den samme personopplysningen behandles både i forbindelse med gjennomføringen av avtalen eller spesifikt pga. et samtykke, og fordi informasjonen er nødvendig for å oppfylle andre juridiske forpliktelser.

For å kunne tilby noen av tjenestene du har bestilt fra oss, bruker vi leverandører og avtalepartnere. Det kan være nødvendig at vi oppgir personopplysninger til disse for at tjenesten skal kunne utføres.

I noen tilfeller deler vi opplysningene med våre samarbeidspartnere for å hjelpe dem med å tilpasse vårt tilbud og vår markedsføring etter deg. Vi inngår en databehandleravtale for å sikre at slike samarbeidspartnere behandler opplysningene i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene som er nevnt. Vi har interne sletterutiner, og hvis du vil vite mer om når forskjellige opplysninger slettes, kan du sende en e-post til dpo@airshoppen.com eller bruke dette skjemaet.

Kundebehandling og reklamasjoner

Vi bruker personopplysningene dine til å hjelpe deg hvis du kontakter oss med spørsmål, kommentarer eller reklamasjoner. Vi bruker ditt navn og billettnummer til å identifisere deg. Vi kan også bruke alle de andre personopplysningene vi har samlet inn om deg til å håndtere spørsmålet ditt eller henvendelsen din, avhengig av hva som er relevant i det enkelte tilfellet. Vi har en felles nordisk kundeservicefunksjon innen NLTG og alle personopplysninger som håndteres i vårt kundeservicesystem, kan deles mellom selskapene i konsernet for å sikre rask og effektiv kundeservice samt korrekt håndtering av henvendelser. Hvis du flyr med andre selskaper enn Sunclass Airlines, deles ikke opplysningene dine med NLTG.

Markedsføring og personlig tilpasning

Kundeopplysningene kan brukes av Airshoppen i markedsføringssammenheng i forbindelse med reisen din, og vi kommuniserer bl.a. via brev, e-post, sms og andre nettbaserte, digitale markedsføringskanaler som reklame på sosiale medier.

Hvis du har valgt å motta e-post med inspirasjon og tilbud fra oss, bruker vi personopplysningene dine til å sende deg e-posten og til å tilpasse innholdet i e-posten til nettopp deg. Dette gjelder e-postadresse, reiseinformasjon, stamdata, informasjon om kjøpshistorikk, bruksmønster og preferanser. Ved hjelp av disse dataene kan vi gi deg tilbudene vi tror du er mest interessert i og vil ha nytte av

På nettsidene våre bruker vi informasjon om brukerne til såkalt personlig tilpasning. Det betyr at vi bruker opplysningene vi har samlet inn om deg og din bruk av tjenestene våre til å påvirke hvordan innholdet på nettsiden ser ut når nettopp du besøker den. Tilpasningen kan f.eks. være at vi lagrer og viser opplysninger om ting du søkte ved et tidligere besøk på nettsiden vår, språkinnstillinger samt visning av annonser og tilbud som vi tror passer til nettopp deg og dine preferanser.

Vi deler også informasjon med samarbeidspartnere for at de skal kunne hjelpe oss med å tilpasse personlig tilpassede tilbud og markedsføring på både egne og eksterne kanaler, for eksempel sosiale medier og nettplattformer. Vi inngår avtaler for å sikre at våre samarbeidspartnere behandler personopplysninger på en sikker og passende måte og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Du kan når som helst melde deg av markedsføring ved å bruke dette skjemaet, ved å sende en e-post til dpo@airshoppen.com eller ved å skrive til konsernets Data Protection Officer, Rålambsvägen 17, 105 20 Stockholm, Sverige.

Airshoppens tekniske og organisatoriske tiltak for sikker behandling av personopplysningene dine


Vi gjennomfører kontinuerlige tiltak for å oppfylle prinsippene om «integrert personvern og personvern som standard». Vi evaluerer kontinuerlig risikoer i behandlingen av personopplysninger som finner sted, og iverksetter nødvendige tiltak for å redusere risikoen.

Vi har strenge rutiner og tilgangsbegrensninger for å hindre uautorisert tilgang til våre informasjonssystemer og gir kontinuerlig opplæring i personvern til våre ansatte. Hvis du har direkte spørsmål om hvordan vi jobber med EUs personvernforordning (GDPR), kan du sende en e-post til dpo@airshoppen.com

Utlevering av personopplysninger


Overføring av personopplysninger

Vi deler personopplysninger med leverandører og avtalepartnere, f.eks. de systemene som håndterer selve ordren samt alle markedsføringsmessige aspekter.

Innenfor Nordic Leisure Travel Group (NLTG) deles flere funksjoner, deriblant mange IT-funksjoner. Vi kan, forutsatt at du flyr med Sunclass Airlines, utlevere dine personopplysninger til ethvert konsernselskap til forretningsformål (disse forretningsformålene omfatter oppbevaring av opplysningene dine på sentrale/delte systemer til administrasjon samt markedsføringsformål). Vårt konsern betyr våre datterselskaper, vårt overordnede holdingselskap og dets datterselskaper. Personopplysningene deles med støtte i at vi har en berettiget interesse i å sikre korrekt og ensartet bruk av våre vilkår og gjeldende lovgivning i forhold til kundene våre. Vi anslår at denne berettigede interessen veier tyngre enn den inntrengingen i kundenes integritet som det er å dele opplysningene. Vi vurderer også at kundenes grunnleggende interesser, rettigheter og friheter ikke kommer for nær.

Strenge brukerrettigheter er implementert i vårt system, noe som sikrer at det kun er en begrenset gruppe av medarbeidere som har tilgang til personopplysningene. Ekstra sensitive tilfeller beskyttes ved at kun en spesielt liten gruppe medarbeidere får tilgang.

NLTG har selv tilgang til personopplysninger som grunnlag for analyse av kundedata. Bruk av slike data til statistiske og analytiske formål skjer utelukkende på aggregerte og ikke-individualiserte nivåer. Om nødvendig kan vi også dele andre personopplysninger med andre selskaper i konsernet.

Microsoft
Vi bruker Microsoft Office-produkter og systemtjenester til vårt interne arbeid. Det betyr at personopplysningene dine vil bli behandlet av Microsoft, som har vært brukt av oss som databehandler. Personopplysningene lagres av Microsoft i en skytjeneste innenfor EU. Ved en større IT-hendelse kan Microsoft overføre personopplysningene til et tredjeland (dvs. et land utenfor EU/EØS). Denne overføringen skjer kun for å beskytte data.

Avtalepartnere og IT-leverandører

Vi bruker et bredt utvalg av IT-tjenester og IT-systemer i virksomheten vår. I noen av disse lagres og administreres personopplysninger. Vi respekterer personvernet og sikkerheten til opplysningene dine ved all håndtering. Noen systemer er installert lokalt hos oss, og det er bare vårt personale som har tilgang til denne informasjonen. I disse tilfellene er det ingen overføring til tredjepart. Noen systemer er imidlertid skyløsninger eller installert av leverandøren, og det betyr at vi videreformidler personopplysninger til leverandøren. I slike tilfeller er leverandøren vår databehandler og håndterer opplysningene på våre vegne og etter våre anvisninger.

 
Interne IT-systemer

Internt håndterer vi personopplysninger i våre bestillings- og salgssystemer, vårt kundeservicesystem og i et system for datahåndtering og dataforbedring. Disse systemene er utformet for å kunne levere tjenestene du har bestilt fra oss, og for å håndtere spørsmål og kundebehandling i forbindelse med utførelsen av disse tjenestene. Disse systemene kan håndtere alle personopplysninger vi samler inn.

Nettanalyseselskaper

Vi bruker eksterne leverandører til personlig tilpasning og analyse av brukeratferd, brukertilbakemelding og utviklingsarbeid på våre nettsider og i andre digitale kanaler. Disse selskapene håndterer personopplysninger som databehandler på våre vegne. De personopplysningene det dreier seg om, er først og fremst opplysninger som samles inn via informasjonskapsler og håndteres på et anonymt eller pseudonymt og aggregert nivå.

Betalingsløsninger

Vi bruker eksterne leverandører til å håndtere betalinger. Disse leverandørene har tilgang til personopplysninger som navn, adresser og betalingsopplysninger. Denne håndteringen er nødvendig for at vi skal kunne levere de tjenestene du har bestilt fra oss.

Kontakttjenester

Vi bruker eksterne leverandører til å sende kommunikasjon før, under og etter en reise. Disse leverandørene har tilgang til personopplysninger i form av telefonnumre og e-post samt bookingnummer.
Vi bruker eksterne leverandører til å administrere enkelte kontaktskjemaer på nettsidene våre, for eksempel skjemaet for behandling av personopplysninger. Vi benytter oss også av en ekstern leverandør til å samle inn tilbakemeldinger om nettsidene våre. Disse leverandørene får tilgang til personopplysningene du har oppgitt i de respektive skjemaene.

Dine rettigheter


Behandling av personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en avtale med deg, for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse eller som er nødvendig i forhold til vår legitime interesse, er tillatt uten samtykke. Hvis vi skal samle inn og behandle personopplysningene dine til et annet formål, kreves det derimot at du godtar behandlingen.

Når du har gitt samtykke, kan du når som helst velge å trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som du finner ovenfor under avsnittet «Kontaktopplysninger» eller bruke skjemaet vårt. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil vi slette personopplysningene og avbryte behandlingen som ble omfattet av samtykket ditt.

Det kan skje at samme personopplysninger behandles både på bakgrunn av samtykket og fordi opplysningen er nødvendig, eller på grunn av andre regler. Det betyr at selv om du trekker tilbake samtykket og behandlingen som er basert på samtykket opphører, kan personopplysningene fortsatt oppbevares hos oss til andre formål.

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å be om at opplysningene om deg skal slettes, suppleres eller korrigeres. Du har også rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine er begrenset til bestemte formål og f.eks. ikke brukes til direktereklame eller såkalt profilering.

Kontakt oss her hvis du vil utøve dine rettigheter i forbindelse med GDPR. Henvendelsen din håndteres av NLTGs juridiske avdeling på hovedkontoret i Stockholm. Du får svar så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

Informasjonskapsler

På Airshoppen.com bruker vi informasjonskapsler til å forbedre opplevelsen din, til å samle inn opplysninger til markedsføringen vår, inkludert analyse av bruksmønstre og personlig tilpasning og til å utvikle nettsidene. Opplysningene lagres anonymt. For håndtering av personopplysninger som behandles gjennom informasjonskapsler, gjelder i tillegg til vår personvernpolicy også vår policy for informasjonskapsler.