Airshoppen Taxfree

Personuppgiftspolicy


Dina personuppgifter


Airshoppen Travel Retail A/S med organisationsnummer DK41391421 (”Airshoppen”, ”vi”, ”vår”) respekterar integriteten till våra kunder och besökare på vår webbplats, och våra mål med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva för dig hur vi samlar in, visar, överför och sparar dina uppgifter så att du känner dig säker på att dina personuppgifter lagras säkert. Airshoppen utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

När du lämnar personuppgifter till oss, eller om vi samlar in personuppgifter från dig, kommer uppgifterna att behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

 
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att vi lever upp till våra kunders förväntningar och våra egna höga krav på integritet och datasäkerhet. Om du har några synpunkter på vår datahantering, IT-säkerhet eller andra frågor som rör GDPR eller hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Vi är alltid öppna för förbättringar och uppskattar därför feedback från våra kunder, medarbetare och andra berörda.

Personuppgiftsansvarig


Denna personuppgiftspolicy gäller för tjänster och produkter som erbjuds av Airshoppen, som även är ansvarig för de personuppgifter som omfattas av denna policy. Personuppgifter som samlas in av Airshoppen behandlas för de ändamål som anges nedan.

Airshoppen ingår tillsammans med bland annat Spies, Ving, Tjäreborg och Sunclass Airlines i Nordic Leisure Travel Group-koncernen (NLTG), som har det avgörande inflytandet på Airshoppen, och Airshoppen överför därför personuppgifter till NLTG i administrativt och analytiskt syfte om du reser med Sunclass Airlines. Reser du med andra flygbolag delas dina personuppgifter inte med NLTG.

Kontaktuppgifter


Om du har några frågor eller synpunkter om denna personuppgiftspolicy, eller har andra frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, så är du välkommen att kontakta oss på dpo@airshoppen.com. Du kan också kontakta personuppgiftsansvarig på Nordic Leisure Travel Group via detta formulär eller via brev till NLTG, Data Protection Officer, Rålambsvägen 17, 105 20 Stockholm, Sverige. Läs mer om dina GDPR-rättigheter i avsnitt 8 nedan.

Insamling av personuppgifter


Vad är en personuppgift?


Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan relateras till en levande, fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller även bokningsnummer, krypterade uppgifter och olika typer av elektroniska identiteter, till exempel IP-nummer, om de kan knytas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter, ändamål med behandlingen och vilken information vi samlar in

Airshoppen samlar in personuppgifter på flera sätt, men framför allt direkt från dig.
När du beställer varor eller tjänster på vår webbplats samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. Det är information om namn, adress, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter. Vi samlar också in uppgifter om din resa. Utöver ovanstående uppgifter gäller det även bland annat bokningsnummer, resmål, reslängd och vilka övriga tjänster som du valde att använda under resan.

Vi är medvetna om att vissa typer av personuppgifter är särskilt känsliga, till exempel information om etniskt ursprung, religion och hälsa. Vi samlar aldrig in sådana känsliga personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss via e-post, telefon eller på annat sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som krävs för att besvara din fråga eller behandla ditt ärende. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi även samla in kontaktuppgifter såsom e-postadress eller telefonnummer.


När du använder någon av våra webbplatser eller andra digitala tjänster från oss samlar vi in information om din användning av tjänsten. Vissa av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, till exempel ditt IP-nummer eller bokningsnummer. Vi samlar också in information om hur du navigerar i tjänsten, vilka sidor du besöker, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du förser oss med uppgifter som gör det möjligt för oss att identifiera dig kommer vi att koppla samman uppgifter om ditt användningsmönster med annan information som vi har samlat in om dig.

Vi kan också ta emot dina personuppgifter från tredje part, som samlar in information om dig på uppdrag av oss.  Dessa omfattar:

Hantering och lagring av personuppgifter


Fullgörande av ett avtal

Airshoppen behandlar dina personuppgifter enligt lag. Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att fullgöra ett avtal som du är en part i och för att administrera din beställning, eller baserat på ett legitimt intresse som exempelvis marknadsföring. Administration omfattar även användning av dina uppgifter för bokföring, avräkning, revision, kredit eller annan verifikation av betalkort. Det kan hända att samma personuppgifter behandlas både i samband med genomförandet av avtalet eller specifikt på grund av samtycke och eftersom det är nödvändigt för att uppfylla andra juridiska skyldigheter.

För att kunna erbjuda några av de tjänster som du har beställt från oss använder vi oss av leverantörer och avtalspartner. Vi kan behöva lämna personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

I vissa fall delar vi uppgifterna med våra samarbetspartner för att de ska kunna hjälpa till att anpassa våra erbjudanden och vår marknadsföring till dig. Vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att sådana samarbetspartner behandlar uppgifterna i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges. Vi har interna raderingsrutiner och vill du veta mer om när olika uppgifter raderas kan du skicka ett meddelande till dpo@airshoppen.com eller använda detta formulär.

Kundvård och reklamationer


Vi använder dina personuppgifter för att ge dig service om du kontaktar oss med frågor, kommentarer eller reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig. Vi kan också använda alla andra personuppgifter som vi har samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende, beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. Vi har en gemensam nordisk kundservicefunktion  inom NLTG och alla personuppgifter som hanteras i vårt kundservicesystem kan delas mellan bolagen i koncernen för att säkerställa en snabb och effektiv kundservice samt en korrekt hantering av förfrågningar. Om du flyger med andra företag än Sunclass Airlines delas dina uppgifter inte med NLTG.

Marknadsföring och personalisering


Kunduppgifterna kan användas av Airshoppen i marknadsföringssammanhang i samband med din resa och vi kommunicerar bland annat via brev, e-post, sms och andra digitala marknadsföringskanaler på nätet, till exempel annonser på sociala medier.

Om du har valt att ta emot e-post med inspiration och erbjudanden från oss använder vi dina personuppgifter för att skicka e-post till dig och för att anpassa innehållet i meddelandet till just dig. Detta gäller din e-postadress, din reseinformation och dina basuppgifter samt information om din köphistorik, ditt användningsmönster och dina preferenser. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för så kallad personalisering. Det innebär att vi använder den information som vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker den. Anpassningen kan till exempel vara att vi sparar och visar information om saker du sökte vid ett tidigare besök på vår hemsida, språkinställningar samt visning av annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina preferenser. 

Vi delar också information med samarbetspartner som hjälper oss att anpassa personaliserade erbjudanden och annonser i både egna och externa kanaler såsom sociala medier och webbplattformar. Vi ingår avtal för att säkerställa att våra samarbetspartner behandlar personuppgifter på ett säkert och lämpligt sätt samt i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Du kan när som helst avanmäla dig från marknadsföring genom att använda detta formulär, genom att skicka ett meddelande till dpo@airshoppen.com eller genom att skriva till koncernens dataskyddsombud på Rålambsvägen 17, 105 20 Stockholm.

Airshoppens tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter


Vi vidtar kontinuerligt åtgärder för att uppfylla principerna om ”integrerat dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna i den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska risken.

 
Vi har strikta rutiner och åtkomstbegränsningar för att förhindra obehörig åtkomst till våra informationssystem och utbildar kontinuerligt våra medarbetare i dataskyddsfrågor. Om du har frågor om hur vi arbetar med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kan du skicka ett e-postmeddelande till dpo@airshoppen.com

Utlämnande av personuppgifter


Överföring av personuppgifter


Vi delar personuppgifter med leverantörer och avtalspartner, till exempel de system som hanterar själva beställningen samt alla marknadsföringsmässiga aspekter.

Inom Nordic Leisure Travel Group (NLTG) delas flera funktioner, däribland många IT-funktioner. Om du flyger med Sunclass Airlines kan vi lämna ut dina personuppgifter till alla bolag i koncernen för affärsändamål (dessa affärsändamål omfattar lagring av dina uppgifter i centrala/delade system för administration och marknadsföring). Vår koncern betyder våra dotterbolag samt vårt överordnade holdingbolag och dess dotterbolag. Personuppgifterna delas med stöd av att vi har ett berättigat intresse av att säkerställa en korrekt och enhetlig användning av våra villkor och gällande lagstiftning i förhållande till våra kunder. Vi bedömer att detta berättigade intresse väger tyngre än det intrång i våra kunders integritet som det utgör att dela uppgifterna. Vi bedömer också att kundernas grundläggande intressen, rättigheter och friheter inte äventyras.

Strikta användarrättigheter har införts i våra system, vilket säkerställer att endast en begränsad grupp av medarbetare har tillgång till personuppgifterna. Extra känsliga fall skyddas genom att endast en liten grupp medarbetare får tillgång.

NLTG har själv tillgång till personuppgifter som grund för analys av kunddata. Användning av sådana data för statistiska och analytiska ändamål sker uteslutande på aggregerad och icke-individualiserad nivå. Vid behov kan vi även dela andra personuppgifter med andra företag inom koncernen.

Microsoft
Vi använder Microsoft Office-produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft, som vi har använt som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Vid en större IT-incident kan Microsoft överföra personuppgifterna till ett tredje land (det vill säga ett land utanför EU/EES). Denna överföring sker endast för att skydda data.

Avtalspartner och IT-leverantörer


Vi använder ett brett utbud av IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och administreras personuppgifter. Vi respekterar din integritet och dina uppgifters säkerhet i all hantering. Vissa system är lokalt installerade hos oss och det är bara våra medarbetare som har tillgång till denna information. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade av leverantören, vilket innebär att vi lämnar ut personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna för vår räkning och enligt våra anvisningar.

 
Interna IT-system

Vi hanterar personuppgifter internt i våra beställnings- och försäljningssystem, vårt kundservicesystem och i ett system för hantering och förbättring av uppgifter. Dessa system är utformade för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. Dessa system kan hantera alla personuppgifter som vi samlar in.

 
Webbanalysföretag

Vi använder externa leverantörer för personalisering och analys av användarbeteende, användarfeedback och utvecklingsarbete på våra webbplatser och i andra digitala kanaler. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsassistent för vår räkning. De personuppgifter det gäller är främst uppgifter som samlas in via kakor och hanteras på en anonym eller pseudonym och aggregerad nivå.

 
Betalningslösningar

Vi använder externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer har tillgång till personuppgifter såsom namn, adress och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster som du har beställt från oss.

Kontakttjänster

Vi använder externa leverantörer för att skicka kommunikation före, under och efter en resa. Dessa leverantörer har tillgång till personuppgifter i form av telefonnummer och e-post samt bokningsnummer.

Vi använder oss av externa leverantörer för att administrera vissa kontaktformulär på våra webbplatser, till exempel formuläret för behandling av personuppgifter. Vi använder oss också av en extern leverantör för att samla in feedback om våra webbplatser. Dessa leverantörer får tillgång till de personuppgifter som du uppger i respektive formulär.

Dina rättigheter


Behandling av personuppgifter som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller uppfylla en rättslig förpliktelse, eller som är nödvändig för vårt berättigade intresse, är tillåten utan samtycke. Om vi ska samla in och hantera dina personuppgifter för ett annat ändamål krävs däremot att du accepterar behandlingen.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som du hittar ovan i avsnittet ”Kontaktuppgifter”, eller genom att använda vårt formulär. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera personuppgifterna och avbryta behandlingen som omfattades av ditt samtycke.

 
Det kan hända att samma personuppgifter behandlas både på grundval av samtycket och för att informationen är nödvändig, eller på grund av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundar sig på samtycket så kan personuppgifterna fortfarande lagras hos oss för andra ändamål.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas, kompletteras eller korrigeras. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller så kallad profilering.

 
Kontakta oss här för att utöva dina rättigheter i förhållande till GDPR. Din förfrågan hanteras av NLTG:s juridiska avdelning på huvudkontoret i Stockholm. Du får svar så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Kakor

På Airshoppen.com använder vi kakor för att förbättra din upplevelse, för att samla in information till vår marknadsföring, inklusive analys av användarmönster och personalisering, och för att utveckla webbplatsen. Uppgifterna lagras anonymt. För hantering av personuppgifter som behandlas genom kakor gäller förutom vår personuppgiftspolicy även vår kakpolicy